Capa Service - Ventilatie

De hedendaagse woningen worden beter en beter ge´soleerd. Vochtproblemen die daarvan een gevolg kunnen zijn, kunnen worden vermeden door de woning goed te ventileren. Dit ventileren kan gebeuren op natuurlijke wijze of via een mechanisch ventilatiesysteem.


Capa Service biedt hiervoor de gepaste oplossing.

Ventilatie in de particuliere woningbouw

De meest toegepaste manier om te ventileren, is het plaatsen van ventilatieroosters in de gevel/ramen in combinatie met een mechanisch afzuigsysteem.

Deze vorm van ventilatie is niet alleen zeer oncomfortabel, maar gaat ook ten koste van de nagestreefde energiebesparing. Warme lucht wordt immers gewoon vervangen door koude lucht. En dat heeft een tweeledig resultaat: een tochtstroom in de woning door de binnenkomende koude ventilatielucht en als gevolg daarvan weer een onnodig hoog verbruik van energie.

Het zou dus beter zijn wanneer de warme en vervuilde lucht uit de woning, voordat deze wordt afgevoerd zijn warmte afgeeft aan de koude schone lucht die wordt binnengehaald.

En dat is nu precies het principe van warmteterugwinning.

Onze partners voor zonne-energie systemen Onze partners voor verwarmingsoplossingen Onze partners voor ventilatie oplossingen Onze partners voor sanitaire oplossingen